Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gołuchowie

Informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. usunięto awarię i od godz. 11:00 wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gołuchowie (kod stacji: SkGoluUjWody) .

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.