Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (SkKielTargow) została usunięta.
W dniu 12.01.2024 r. wnowiono publikację wyników. Wyniki z ww. stacji są już dostępne na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.