Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniu 22.01.2024 r. awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej została usunięta.

Bieżące wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.