Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniu 27.05.2024 r. wznowiono pomiary tlenków azotu po awarii miernika na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (kod stacji: SkKielTargow).

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.