Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Parzniewicach w dniu 16-03-2023 r.

W dniu 16-03-2023 r. o godz. 14:00 awarii uległ analizator stężenia dwutlenku siarki na automatycznej stacji pomiarowej w Parzniewicach.

Po usunięciu awarii sprzętu ww. dane będą znowu dostępne.