Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3)  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.03.2023 r.  na terenie województwa łódzkiego. 

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.