Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 13.09.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 13.09.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 13.09.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 27.06....

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 27.06....

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 27.06....
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 20.04....

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 20.04....

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 20.04....
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z dnia 20.03...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z dnia 20.03...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z dnia 20.03...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 03.03.2023 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 03.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 03.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pył...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pył...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pył...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 22.02.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 22.02.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu z dnia 22.02.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 08.02.2023 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 08.02.2023 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 08.02.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powi...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powi...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powi...