Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.06.2022 r.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.06.2022 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13.06.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08.05.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08.05.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08.05.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 04.05.2022 r.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 04.05.2022 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 04.05.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.04.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.04.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.04.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.04.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.04.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.04.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.04.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.04.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.04.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 22.04....

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 22.04....

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 22.04....
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowan...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowan...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowan...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 22.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 22.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 22.03.2022 r.