Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 z dnia 20.06.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

 

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższych plikach do pobrania.