Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Szarowie i Kaszowie

Informujemy, że brak wyników pomiarów: NO2O3 na stacji w Szarowie, ul. Spokojna wynika z braku łączności ze stacją,

natomiast brak pomiarów O3 na stacji w Kaszowie spowodowany jest awarią miernika.

Awarie zostaną usunięte w możliwie najkrótszym czasie.