Główny inspektorat ochrony środowiska
Awarie na stacjach Kaszów i Myślenice

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Myślenicach oraz ozonu na stacji w Kaszowie, spowodowany jest awariami mierników.

Awarie zostaną usunięte w możliwie najkrótszym czasie.