Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacji zlokalizowanej w Piastowie

Informujemy, że o godz. 16:00 w dniu 22.03.2023 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Piastowie przy ul. Pułaskiego 6/8.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe