Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej w roku 2023.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.