Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w pow...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w pow...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w pow...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowe...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowe...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowe...