Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz ryzyku wystąpienia p...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz ryzyku wystąpienia p...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz ryzyku wystąpienia p...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu

Więcej Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietr...

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietr...

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietr...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego PM10

Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego PM10

Więcej Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego PM10