Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawies...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w po...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu