Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 10.01.2024 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach w: Kościanie (stężenie średniodobowe wynosiło 176,8 µg/m3), Mosinie (stężenie średniodobowe wynosiło 239,3 µg/m3), Pleszewie (stężenie średniodobowe wynosiło 155,6 µg/m3), Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej (stężenie średniodobowe wynosiło 168,4 µg/m3).  Zawiadamiamy również o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach w: Borówcu (stężenie średniodobowe wynosiło 113,6); Kaliszu (stężenie średniodobowe wynosiło 135,2 μg/m3), Koninie (stężenie średniodobowe wynosiło 127,3 µg/m3); Koziegłowach (stężenie średniodobowe wynosiło 104,4 µg/m3); Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego (stężenie średniodobowe wynosiło142,2 µg/m3).

Na dzień 11 stycznia 2023 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego, pleszewskiego, kościańskiego oraz Miasto Kalisz.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.