Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym  PM10 na obszarze stref: strefa wielkopolska, miasto kalisz oraz aglomeracja poznańska w roku 2023.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.