Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 07.12.2023 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Kościanie (stężenie średniodobowe wynosiło 110,1 μg/m3).

Na dzień 08 grudnia 2023 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowaniana dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta: Kalisz, Kościan, Mosina, Pleszew, Poznań oraz powiatu poznańskiego. Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.