Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 09.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach w:  Kościanie (stężenie średniodobowe wynosiło 119,2 μg/m3) oraz Mosinie przy ul. Czereśniowej (stężenie średniodobowe wynosiło 124,4 μg/m3).

Na dzień 10 stycznia 2023 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego, miasto Pleszew, miasto Kościan, miasto Poznań, miasto Konin oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasto Kalisz i powiatu pilskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.