Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 02.12.2023 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Mosinie (stężenie średniodobowe wynosiło 124,3 μg/m3).

Na dzień 03 grudnia 2023 r. nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania. Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.