Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 31.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach: 

  • Borówiec (WpBoroDrapal 112,1 µg/m3),
  • Kalisz (WpKaliSawick 104 µg/m3),
  • Konin (WpKoniWyszyn 105,5 µg/m3),
  • Kościan (WpKoscianMayMOB 129,6 µg/m3),
  • Mosina (WpMosinaCzer 106 µg/m3),
  • Piła (WpPilaKusoci 106,7 µg/m3), Pleszew (WpPleszAlMic 100,8 µg/m3),
  • Poznań ul. Szwajcarska (WpPoznSzwajc 123,5 µg/m3) .

Na dzień 01.04.2024 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego, pilskiego, kościańskiego,pleszewskiego, miasto Poznań, miasto Kalisz i Konin.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów jest napływ mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.