Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 30.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej (stężenie średniodobowe wynosiło 105,9μg/m3).

Na dzień 31.03.2024 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego, pilskiego oraz miasto Poznań.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów jest napływ mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.