Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Suchej Beskidzkiej.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Nieszczyńskiej, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.