Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów dwutlenku azotu na stacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kondratowicza

Informujemy, że o godz. 16:00 w dniu 24.03.2023 r. zostały wznowione pomiary dwutlenku azotu, tlenków azotu i tlenku azotu na stacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe