Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w wykonywaniu pomiarów zanieczyszczeń gazowych na stacji zlokalizowanej w Belsku Dużym

Informujemy, że w związku z interkalibracją nastąpiła przerwa w wykonywaniu pomiarów zanieczyszczeń gazowych na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Belsk Duży.

Wznowienie wykonywania pomiarów nastąpi po zakończeniu interkalibracji (30.03.2023 r.), przepraszamy za utrudnienia.

Informujemy o zakończeniu interkalibracji, 30.03.2023 r. o godz. 15 została wznowione pomiary zanieczyszczeń gazowych na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Belsk Duży.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe