Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów NO2,NOx,NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOX oraz tlenku azotu NO ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja od dnia 04.04.2023 r. od godz. 12.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awari.


Dnia 10.05.2023 r. o godz. 07.00 przywrócono wyniki pomiarów NO2, NOX i NO na stacji.