Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego od dnia 08.04.2023 r, od godz. 07:00 spowodowany jest awarią łączności. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 12.04.2023 r. od godz. 13.00 przywrócono wyniki na stacji.