Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Rabce-Zdroju i w Zakopanem

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Rabce-Zdroju oraz w Zakopanem, spowodowany jest awarią mierników.

Awarie zostaną usunięte w możliwie najkrótszym czasie.