Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 21.04.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 21 kwietnia 2023 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania obejmuje teren powiatu staszowskiego.


Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.