Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w 2023 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu na terenie powiatu miasto Biała Podlaska.   

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania