Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, ul. Dietla

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków, ul. Dietla spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.