Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu informatycznego.

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza w województwie małopolskim spowodowany jest awarią systemu informatycznego.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.