Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi przyłącza energetycznego do stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego od godz. 10.00 dnia 16.05.2023 r. do końca dnia 17.05.2023 r. pomiar nie będzie prowadzony. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępnie do wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwy w dostępie do danych udostępnianych poprzez usługę API.

Przepraszamy za utrudnienia.