Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego od dnia 30.05.2023 r, od godz. 06:00 spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 31.05.2023 r. o godz. 12.00 przywrócono wyniki pomiarów pyłu PM10 na stacji.