Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, al. Krasińskiego

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków, al. Krasińskiego spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.