Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Tarnów ul. Ks. Romana Sitko

Informujemy, że brak pomiarów dwutlenku azotu (NO2), tlenku azotu (NO) oraz tlenków azotu (NOXna stacji Tarnów ul. Ks. R. Sitko spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.