Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu na os. Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuję, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu, os. Armii Krajowej od dnia 10.06.2023 r, od godz. 17:00 spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 15.06.2023 r. o godz. 13.00 przywrócono wyniki pomiarów benzenu na stacji.