Główny inspektorat ochrony środowiska
Błędny wynik pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Muszynie

Informujemy, że stężenie pyłu zawieszonego PM10 zmierzone 03 lipca 2023 roku na stacji w Muszynie (godzina 9:00 - 132,7 µg/m3)  zostało unieważnione, ze względu na błąd aparatury pomiarowej.