Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Chełmie przy ul. Połanieckiej

Informujemy, że dostępne są już wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Chełmie przy ul. Połanieckiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)