Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów dwutlenku siarki na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej

Informujemy, że po usunięciu awarii dostępne są już wyniki pomiarów  dwutlenku siarki na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)