Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków, ul. Bulwarowa

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 na stacji w Krakowie, ul. Bulwarowa, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.