Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, os. Piastów

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Krakowie, os. Piastów, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie najkrótszym czasie.