Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków, ul. Złoty Róg.

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Krakowie, ul. Złoty Róg, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie najkrótszym czasie.