Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Zabierzowie, ul. Wapienna

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Zabierzowie, ul. Wapienna, spowodowany jest awarią linii energetycznej zasilającej m. in. stację pomiarową.