Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny od dnia 03.08.2023 r. od godz. 09.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 04.08.2023 r. od godz. 23.00 przywrócono wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji.