Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Olkuszu

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Olkuszu, ul. Cegielniana, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.