Główny inspektorat ochrony środowiska
Usunięcie awarii na stacji w Oławie

Informujemy, że usunięto awarię  na stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku przy ul. ul. Żołnierzy AK 9.

Wyniki pomiarów pomiarów są już dostępne na portalu GIOŚ "Jakość powietrza"  (http://powietrze.gios.gov.pl/).