Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Niepołomicach.

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Niepołomicach, ul. 3 Maja, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.