Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatorów na stacjach monitoringu powietrza w Inowrocławiu i w Zielonce w Borach Tucholskich

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich w dniu 15.08.2023 r. awarii uległa aparatura do pomiaru prekursorów ozonu, natomiast na stacji przy ul. Solankowej w Inowrocławiu w dniu 14.08.2023 r. awarii uległ analizator do pomiaru pyłu zawieszonego PM10.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.