Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego od dnia 15.08.2023 r. od godz. 21.00, spowodowany jest awarią łączności. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 23.08.2023 r. o godz. 14:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.