Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Trzebini.

Informujemy, że brak pomiarów NO, NOx, NO2 na stacji w Trzebini spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.